RS Bike Paint

There are no catches, just paint that matches
Vi har det största urvalet av motorcykel färger i världen
Vi levererar också klassiska och vintage färger
Vi är Kawasaki Europas godkänd leverantör
Vi kan leverera motorcykel färg till Europa och USA
Vi har färg för över 145 tillverkare
Plastytor grundfärg (400ml aerosoler)

Plastytor grundfärg (400ml aerosoler)  Plus moms och frakt

Det är väsentligt att alla bara plastytor är behandlade med denna grundfärgen innan färgen används.

Product Categories